Algemene voorwaarden Gouden Pcard+ Winactie

Wedstrijden worden georganiseerd door Interparking Nederland B.V.

Deelname actie

1. Deelname aan acties is kosteloos.
2. Deelname vindt plaats wanneer een Pcard+ Private, Private+ of Business wordt aangevraagd met promotiecode: GOUDENPCARD.

  • Eenmalige deelname per persoon.
  • Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.

3. Medewerkers van Interparking Nederland B.V. zijn uitgesloten van deelname aan acties.
4. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld bij de winactie.
5. Interparking Nederland B.V. is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Prijzen

De wedstrijd bestaat uit de volgende prijzen:

1e prijs: Eén jaar gratis parkeren, met een maximum van € 1000,-,
2e prijs: € 500,- parkeertegoed met een geldigheid van één jaar.
3e prijs: € 250,- parkeertegoed met een geldigheid van één jaar.

Het parkeertegoed van de 1e, 2e, en 3e prijs kan alleen via een Pcard+ gebruikt worden. De Pcard+ is alleen te gebruiken bij de Interparking parkeergarages in Nederland die op de www.pcard.nl website worden vermeld.

Persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij hiervoor toestemming is gegeven.
2. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Interparking Nederland B.V. voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden. Hierop is onze Privacy Policy (LINK) van toepassing.
3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing

Winnaar

1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het e-mailadres dat is opgegeven.
3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
4. Interparking Nederland B.V. is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
7. Interparking Nederland B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het zoek raken/verloren gaan van de prijzen door externe verzendpartijen. Interparking Nederland B.V. verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen. 

Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u via het contactformulier contact opnemen met Interparking Nederland B.V.